Meny

 

Øremerkede midler til Forumteater

SAFIR (Senter for frivillig innsats i rusfeltet) får Nav-midler til prosjektlederstilling for Act2 Forumteater.

Publisert dato:  14.04.2011

Thomas Storm er ny prosjektleder for Act2 Forumteater. Workshopen på SAFIR brukes blant annet til å lære skuespillerteknikk.

 – Forumteater på SAFIR har vært som en humle – fysisk har den ikke anatomi til å fly, men gjør det likevel. Nå er endelig den økonomiske rammen på plass gjennom bevilgningen fra Nav, sier prosjektleder Thomas Storm.

Elisabeth Simonsen, daglig leder ved SAFIR, sier at bevilgningen gjør det mulig å nå ut til en bredere og større gruppe med metoden.
– At vi nå har midler til en 100 prosent stilling, gjør at vi kan reise ut av huset og holde flere forestillinger.    

For alle

Teaterformen har sitt opphav i Brasil, der den ble brukt som et virkemiddel til å få folk til å stå opp for sine rettigheter. Siden 2008 har teatergruppa vært aktiv på SAFIR.
– Forumteater sees på som de undertryktes teater. Likevel tenker jeg at formen synliggjør det fellesmenneskelige.  I mai reiser teatergruppa ut med et skuespill som handler om ensomhet. Det er noe alle mennesker kan kjenne seg igjen i.


Act2

Forumteater handler om å improvisere fram metoder for å forandre egen hverdag, gjennom å tilegne seg nye handlingsmønstre. Først spilles en scene som inneholder en situasjon som skuespillere og publikum kjenner seg igjen i.

– Utfallet i scenen er dårlig for hovedpersonen, svært dårlig. Deretter spiller vi samme scene en gang til; akt to. Her skal publikum bryte inn, og overta rollen til hovedpersonen, og tilføre alternative handlinger. Det handler om å improvisere seg fram til de riktige valgene, forteller Thomas.

I Bymisjon nr. 3 2011 kommer det en bildereportasje om Act2 Forumteater; fra prøve til premiere.