Meny

 

Flere frivillige i Kirkens Bymisjon

Nærmere 200 flere har blitt registrert som frivillige ved Bymisjonens virksomheter i Oslo det siste året. Generell vekst i Bymisjonens aktiviteter har økt behovet for frivillige, og folk stiller opp.

Publisert dato:  13.05.2011– Jeg opplever et godt og bredt engasjement for frivillighet. Folk vil være med og gjøre en forskjell, forteller Rådgiver for frivillighet i Kirkens Bymisjon, Jeanine Brenna.

I 2010 er det registrert 1541 frivillige i Kirkens Bymisjon Oslo, mot 1353 frivillige i 2009.

– Folk i byen erfarer at noen stenges ute fra det store fellesskapet eller ikke får den hjelpen de trenger og er bakgrunnen for at mange melder seg til frivillig innsats. Dette er kanskje særlig synlig innen rus og psykiatri, de gatenære virksomhetene, hvor vi har opplevd en sterk økning i frivillige, forteller Brenna, og trekker fram blant annet Sporet og 24SJU som eksempler.

Fagkompetanse

Samtidig er det en tendens at stadig flere ønsker å bruke sin formelle fagkompetanse som frivillige.

– Folk vil være med og gjøre en forskjell, sier Jeanine Brenna – Denne tendensen ser vi både hos Gatejuristen og Helsesenteret for papirløse migranter. I helsesenteret jobber om lag 75 frivillige med ulik formell fagkompetanse, som for eksempel leger, psykologer og sykepleiere, som tar vakter i åpningstiden. Pågangen av frivillige her har langt på vei oversteget kapasiteten innenfor rammene av dagens drift.
 

Mer enn flere hender

Frivillige medarbeidere er i flere av Bymisjonens virksomheter en helt integrert del av driften. På kafeen Møtestedet lager og serverer de frivillige maten og utgjør kjerneaktiviteten i kafeen. Samtidig presiserer Brenna at frivillige tilfører mer enn bare flere hender; frivillighet har en egen kvalitet.

– Det å gjøre en jobb uten å heve lønn sender et sterkt signal; noen gjør dette fordi de har lyst. Det betyr for eksempel at noen virkelig ønsker å komme å besøke nettopp meg, de kunne latt være, men kommer igjen og igjen. Dette poengterer min verdi, mener Brenna.

Samtidig framhever Brenna verdien for den frivillige selv, gjennom deltagelse og sosiale nettverk.

– På mange av våre virksomheter er skillet mellom frivillig og bruker til dels utvisket. Frivillighet bryter ned barrierer og resulterer i genuine møter mellom mennesker. 

Les også om 40 nye frivillige i Drammen

På landsbasis er det cirka 3500 frivillige medarbeidere tilknyttet Kirkens Bymisjon. Les mer om frivillighetsarbeidet lokalt og hvordan du eventuelt kan engasjere deg.