Meny

 

Tall og fakta om Bymisjonen i Oslo

1249 personer arbeider i hele- og delte stillinger i Kirkens Bymisjon i Oslo. Til sammen utfører disse 985 årsverk. 1353 personer er registrert som faste, frivillige medarbeidere.

Publisert dato:  03.05.2010

Dette er en liten økning i forhold til i 2008, viser årsrapporten for 2009. Her er noen tilfeldig utvalgte tall og fakta om arbeidet i Kirkens Bymisjon Oslo i 2009:

 • 1450 deltok i SKBOs rusbehandlingstiltak.
 • 4000 besøkte Møtestedet og det ble servert 21 900 middager.
 • Gatejuristen bisto 472 personer.
 • 1349 barn var på feriekoloni på Hudøy
 • Prosjekt ”Arbeidslaget” ved Bymisjonssenteret i Romerike hadde personer fra 10 nasjoner i tre verdensdeler representert blant sine arbeidstakerne.
 • Ullern Frivilligsentral registrerte 7424 frivillig utførte arbeidstimer (4,1 årsverk) i 2009.
 • Nadheim - senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring hadde kontakt med 764 personer fra 39 forskjellige land.
 • 185 personer oppsøkte Primærmedisinsk Verksted for veiledning.
 • Helsesenteret for Papirløse Migranter (startet i oktober) gjennomførte åtte åpningskvelder med 29 pasienter og ca 90 konsultasjoner. De benyttet 60 aktive helsefaglige frivillige, og hadde 20 på venteliste.
 • 199 familier med til sammen 267 barn og unge har fått hjelp gjennom samtaler og bistand fra Robust. Dette er en økning på 53 barn og unge fra 2008.
 • 25-30 foreldre som ikke lenger har omsorg for sine barn har deltatt i Foreldrestøttens møter på Heggeli.
 • 32 familier med til sammen 51 barn har fått hjelp fra en frivillig ressursperson gjennom Home Start Familiekontakten.
 • Myrsnipa har gjennomført 1154 samvær med 210 barn og 194 foreldre.
 • 52 personer deltok i faste bo-oppfølgingstilbud gjennom ByBo.
 • Bymisjonen i Oslo har fem sykehjem med til sammen 388 plasser.
 • 151 personer døde i sykehjem og boliger knyttet til Kirkens Bymisjons eldreomsorg.
 • 131 sykepleiestudenter hadde praksis ved Bymisjonens sykehjem.
 • 388 personer brukte sosionomtjenesten ved Engelseborg eldresenter. 163 mottok hjemmebesøk av sosionom.