Meny

 

Kampanjen OVER-Z er i gang

Graffitikunstnere sprayet i gang kampanjen Over-Z, til inntekt for vanskeligstilte barn og unge.

Publisert dato:  04.11.2010

 

Trykk på "play"-knappen for å få en hilsen fra generalsekretær Sturla Stålsett.

Kirkens Bymisjon ønsker å sette fokus på barn og unge med vanskelige oppvekstvilkår. Derfor starter vi nå kampanjen OVER-Z. Kampanjen ble offisielt innviet ved at fire graffiti-kunstnere laget hver sin ”piece” på den offentlige veggen i Torshovparken.

Se gatekunstnerne jobbe: 

 

Målet med kampanjen er å få spredt budskapet og skape oppmerksomhet rundt barn og unge som har det vanskelig. Vi vil oppfordre folk til å SE barn og unge, til å bry seg og til å støtte det viktige arbeidet som gjøres for de mange barn og unge i byen vår som har det tøft.

Til dette trenger vi hjelp! TAKK for at dere vil være med å spre dette viktige budskapet!

Les også: Barneministeren liker Over-Z-budskapet

Vi ønsker å få folk til å se at det faktisk er mye den enkelte kan gjøre for å hjelpe barn og unge som har det vanskelig. Å bry seg begynner med å SE. På www.over-z.no vil det ligge mer informasjon. Søk også over-z på Facebook. Bli tilhenger og spre videre!

Bakgrunn


Mange barn i Norge risikerer å få problemer med rus eller kriminalitet på grunn av en vanskelig oppvekst. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Mange av barna Bymisjonen kommer i kontakt med lider under omsorgssvikt, tildels grov. Fellesnevner for mange av de voksne vi får kontakt med som sliter med bl.a. rusproblemer, har opplevd ikke å bli sett som unge.

Foreldre er ikke alltid i stand til å se. Det kan være perioder de voksne overveldes av egne vanskeligheter, slik at de ikke klarer å være de gode foreldrene de ønsker å være. Da trengs en nabo, en venn, en lærer eller noen andre som ser.

Bymisjonens arbeid for barn og unge


Kirkens Bymisjon driver et omfattende arbeid blant barn og ungdom i Oslo. Vi ønsker å være gode støttespillere og samtalepartnere for barn og unge slik at de blir sett og slik at de kan mestre det som er tøft og vanskelig. Noen barn kan av ulike grunner ikke bo sammen med foreldrene sine. Da ønsker vi å gi gode omsorgstilbud, og legge til rette for at barna får oppleve gode møter med mamma og pappa i trygge omgivelser. 

Mer om Bymisjonens virksomheter rettet mot barn, unge og familier her: www.bymisjon.no/FORUS