Meny

 

2,5 millioner til Bymisjonens eldrearbeid

Regjeringen bevilget denne uka 53 millioner kroner til eldrearbeid i frivillige organisasjoner. Kirkens Bymisjon fikk 2,5 millioner til fortsatt drift av to viktige prosjekter.

Publisert dato:  17.11.2010

Fra prosjektet Bevegelse fra hjertet. Arkivfoto.

De to prosjektene i Kirkens Bymisjon Oslo som får støtte er ”Bevegelse fra hjertet” (bevegelsesveiledning for eldre personer med demens) og ”Å få henge som en dråpe” (kurs i kreativ skriving for eldre).

Støtten gjør at Kirkens Bymisjon kan fortsette begge disse prosjektene ett år til. Rådgiver Gudmund Fosse er svært glad for støtten.

-         Dette er to viktige utviklingsprosjekter som kan vise til lovende resultater og som vi trenger å hente ut flere erfaringer fra, sier han.

Prosjektene er med på å realisere viktige og sentrale intensjoner i regjeringens Demensplan – 2015 (”Den gode dagen”), som for eksempel utvikling av miljøterapeutiske tiltak for personer med demens, bevisst bruk av kultur og tverrfaglig samarbeid.

- Kirkens Bymisjon er i full gang med å spre erfaringene og å drive kunnskapsformidling fra prosjektene til interesserte i eldreomsorgsfeltet i Norge. Bevilgningen gir derfor fortsatte muligheter til at også andre får glede av dette, sier Fosse.