Meny

 

Se om igjen - foredrag

19. november arrangerer Kirkens Bymisjon en gratis og åpen høring i Folkets Hus om mennesker som sjelden blir hørt eller sett i samfunnet. Her kan du få informasjon og melde deg på.

Sturla J. Stålsetts innledning

Isolerte innvandrermødre:
Tahira Iqbal/Ella Ghosh´ presentasjon

Utsatte spedbarnsfamilier:
Marit Uhre Jørgensens presentasjon
Marianne Strandskogens presentasjon
Kari Slinnings presentasjon

Mennesker uten lovlig opphold:
Bizualem Besas innlegg
Sturla J. Stålsetts presentasjon
Sofia Olaussons presentasjon

Sitat fra advokat Rikke Lassen under panelsamtalen:
"Både Opplæringsloven og Kommunehelsetjenesteloven gjelder for barn uten lovlig opphold. Disse barna i Norge har derfor helserettigheter også utover det rent akutte."   

Vedr. spørsmål fra panelet om papirløse som får barn med norske statsborgere:
"Etter statsborgerloven (lov nr. 51 av 2005) § 4, blir et barn norsk statsborger ved fødsel dersom mor eller far er norsk statsborger. Det skilles ikke mellom gifte og ugifte foreldre."

 
Kirkens Bymisjon, 19.09.2007.