Meny

 

Flere barnefamilier ber om julehjelp

Publisert dato:  22.12.2005

Aleneforsørgere og andre familier med barn er en økende gruppe blant søkerne til økonomisk julebidrag. Det registrerer Kirkens Bymisjon i Oslo som i år  har rekordsøkning fra folk som trenger pengestøtte før jul. Ca 800 personer i Oslo har søkt om bidrag.

Kirkens Bymisjon deler hvert år ut pengebeløp etter søknad fra folk som trenger økonomisk hjelp til å komme gjennom jule- og nyttårshøytiden.
Søknadsbunken viser at vanlige sosiale stønader ikke er nok for å få hverdagen til å gå rundt. For mange blir julen en ekstra kritisk tid også økonomisk.

Truende kortgjeld
Svært mange av søkerne har latt seg friste av kredittkortselskapenes pågående markedsføring.
Det er nå mulig å få låne store summer, tildelt nesten umiddelbart.  -Den fristende og aggressive markedsføringen av dyre forbrukslån med ”gratis” inngang er en farlig fattigdomsfelle. Folk som opplever fattigdom og står uten midler, griper ofte til dyre lån og blir dermed låst fast i økonomisk nød. Det er grunn til å advare mot denne formen for kredittformidling, sier generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon.

Kritiske overganger
-Mange av dem som er ille ute, har gått fra rehabiliteringsmidler eller arbeidsløshetstrygd over på sosialhjelp. En slik overgang kan være et kritisk tilbakeskritt økonomisk. De månedlige bidragene blir så lave at det er vanskelig å få det til å gå rundt, og umulig å unne seg noe ekstra. Det lille ekstrabidraget som noen bydeler tilbyr før jul monner lite, sier Heggland.

Penger til jul
De fleste søkerne ber om bidrag for å ha råd til gaver til barn, samvær med familie, mat og klær. Mange beskriver også stort behov for midler til nødvendige hvitevarer, tannbehandling, utstyr til barna osv.

De som søker og får pengestøtte fra Kirkens Bymisjon er bla, minstepensjonister med høye boutgifter, trygdede og langtidssykmeldte, enslige forsørgere og andre familier med barn. En voksende gruppe i alderen 40-60 som etter lang tids arbeidsledighet/sosialhjelp lever på et eksistensminimum.


Kirkens Bymisjon, 22.12.2005.