• Årets ildsjeler på Stovner

  Årets ildsjeler på Stovner

  Kirkens Bymisjons frivillige Hibo Bashir og Satha Sritharan ble kåret til årets unge ildsjeler på Stovner.

 • Medaljer for lang og tro tjeneste

  Medaljer for lang og tro tjeneste

  Hjelpepleier Elisabeth Thygesen og sykepleier Lilia Franco er tildelt medaljer for lang og tro tjeneste ved St. Halvardshjemmet i Kirkens Bymisjon.

 • Konsernsjefen tett på ved matservering

  Konsernsjefen tett på ved matservering

  Konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen deltok nylig som frivillig ved matservering i ByFrokost hos Kirkens Bymisjon. – Det skaper forståelse å være så tett på, sier han.

 • St. Halvardshjemmet stenger

  St. Halvardshjemmet stenger

  Nå stenger St. Halvardshjemmet i Gamlebyen. De siste beboerne flytter nå til Ullerntunet sykehjem, og dermed er mer enn 90 år med eldreomsorg i det gamle bygget historie.

 • Kurs for pårørende på A-senteret

  Kurs for pårørende

  A-senteret inviterer til kurs over fire kvelder for pårørende til personer med alkohol og/eller medikamentproblemer. 14. mars er det kursstart.