• Vil du ha min jobb?

    Vil du ha min jobb?

    Dette er muligheten til å sette ditt preg på et tiltak som vil vokse og være et viktig bidrag i tiltakskjeden rettet mot barn ungdom og familier, sier Jarl Edvard Schauerud, virksomhetsleder OBU Moa.