"Hvem bestemmer?" Demokrati og valgdeltakelse, Arendalsuka

Det er lav valgdeltakelse blant innvandrergrupper. Batteriet og FO arrangerte et temamøte og debatt om hvorfor det er sånn og hva som kan gjøres for å øke denne.

Publisert dato:  16.08.2017

Hvorfor er det sånn? Neda Ashfari fra Kirkens Bymisjon - Batteriet påpekte først at det er fordi politikere og partier må treffe denne målgruppen der de er, på de sakene som som er aktuelle gjennom perioden mellom hvert valg. Grete Brochman - leder av Brochmanutvalget snakket videre om hvor viktig det er for  tilliten til politiske prinsipp og integrering. Det kan tolkes som som lav t engasjement og svak tilknytning til samfunnet hvis deltakelsen er lav. Valgforskere Johannes Berg viste også klare trekk på at innvandrere er underrepresenteret som velgere, men at deltakelsen øker med tiden oppholdet har vart. Til slutt i innledningen snakket komminikasjonssjef i valgdirektoratet, Kristina Jørgensen, om hvordan de legger til rette for - og henvender seg spesielt til grupper der valgdeltakelsen er lav. Det er for eksempel unge, innvandrere og mennesker med særskilte behov.

I den påfølgende debatten deltok også Abdullahi Mohamed Alason - AP Kristiansand, Geir Sigmund Toskedal - KrF integreringspolitisk talsmann/stortingsrepr og Huthayfa Abisebriya fra Muslimsk Union Ungdom.

Panelet: Toskedal, Afshari, Alason, Abisebriya, Berg og Brochman

En kort konklusjon er at invandrere er som befolkningen ellers; bredt fordelt i engasjement og interesser. Mange er interessert i å være fagpersoner på sine felt - og IKKE innvandrer. Samtidig må det politiske liv gjennspeile mer av det brede befolkningsgrunnlaget og ikke komme med salgsargumenter som bare står i en valgperiode. Det er utrolig viktig at denne gruppen på 260.000 stemmer med forskjellig ståsted og interesser både blir utfordret, hørt og ikke minst - som både Alason og Abisebriya trakk frem - engasjerer seg og tar ansvar. Samfunnet trenger det og integreringen er avhengig av det. Så gjenspeiler til slutt valgdeltakelsen litt av hvor godt vi har lykkes med akkurat dette i Norge.

Kirkens Bymisjon og Batteriet på Arendalsuka
Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal på Batteriets standKirkens Bymisjon Arendal Gateentreprenørene