Aktivitetsuke med INTER Aktiv

I starten av juli arrangerte INTER Aktiv for første gang aktivitetsuke. På sommeren er det flott å kunne gjøre aktiviteter sammen, og for mange flyktninger er det få tilbud nettopp da.

Publisert dato:  06.09.2017

De fleste gleder seg til juli – feriemåneden, til sommer og sol!

For flyktningene i byen vår betyr det en stille måned, fordi så mange av deres faste aktiviteter er sommerstengt. Så INTER Aktiv valgte i år å ha tilbud om aktiviteter hver dag den første uken i juli.

BussturVi reiste med tre fulle busser til Lindesnes fyr, vi leide Kristiansand Kino og så "Skjønnheten og uhyret sammen". INTER Aktiv har et flott samarbeid med Kunsthallen, vi hadde derfor en dag med ulike kunstprosjekt. Det var ellers mangeulike  arrangementer før vi avsluttet uken med aktiviteter og et godt måltid på Hamresanden.

Det ble et populært tilbud hvor vi hadde det sosialt og gøy sammen, og mellom 90-110 personer møtte hver dag og alle aldersgrupper var representert. Ei hel uke  med samhold, glede, latter og smil, tross alle traumer og lengsler mange bærer med seg.

Før avgangTårnet, Lindesnes fyr

Som ellers i Kirkens Bymisjon, er frivilligheten en betydelig ressurs. Uten frivillige, ingen INTER Aktiv! Vår frivilliggruppe består av både flyktninger og etnisk norske og tusen takk til dere for engasjement og innsats!!

Volleyball på HamresandenTre fornøyde jenter

Jenny-Ann Høgeli
Leder INTER Aktiv