Bli frivillig!

Gjør noe meningsfullt for en annen – og få mye tilbake!

De frivillige er Kirkens Bymisjons hverdagshelter og bærebjelken i arbeidet vårt.
Frivilligheten er helt avgjørende for at bymisjonen skal kunne ha et så omfattende tilbud som det vi har i dag.

Alle som jobber frivillig i Kirkens Bymisjon går hjem uten lønn, men de går aldri tomhendt.
I møte med medmennesker får du med deg verdifulle opplevelser, tanker og perspektiver hjem.
Livet blir rikere når du oppdager at ”ingen er bare det du ser”.

Om lag 150 mennesker er i dag frivillige i Kongsberg og Drammen, ved våre ulike avdelinger. Sammen jobber vi for å virkeliggjøre bymisjonens visjon om at alle mennesker i byene skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

For tiden har vi stor pågang av frivillige på Kongsberg, dessverre har vi for tiden ikke anledning til å ta imot flere. Ta gjerne kontakt med oss ved et senere tidspunkt, eller registrer deg på venteliste.

Hos oss kan du bidra på følgende avdelinger (trykk på lenke for mer informasjon):

Å være frivillig i Kirkens Bymisjon Kongsberg betyr:

 • Du får en konkret oppgave minst to ganger i måneden.
 • Du får gjøre noe som du er god til, du blir tilknyttet en avdeling.
 • Du får være en ressurs og et medmenneske.
 • Du får god opplæring og oppfølging.
 • Du får en attest for din frivillige innsats.
 • Du får delta på introduksjonskurs for frivillige.
 • Du blir kjent med mange nye mennesker.

Det betyr IKKE:

 • At du skal gjøre mer enn du ønsker.
 • At du er forpliktet på livstid.
 • At du må ha en trosbakgrunn.
 • At du må ha erfaring fra lignende arbeid.

Er dette noe for deg?
Send gjerne en e-post til ranveig.hjorthaug at skbd.no  eller ring 93 07 31 11.