Støtt oss på Haugalandet

Du kan støtte vårt arbeid på flere måter

Det er mange mennesker som ønsker å bidra økonomisk til Kirkens Bymisjons arbeid, og det er vi svært takknemlige for. Gjennom omsorg, medmenneskelighet, respekt og tilstedeværelse, jobber vi for å gjøre livene til våre medmennesker på Haugalandet lysere og enklere.

Gavekonto: 3330.20.83644

 

Testamentariske gave

Dersom du ønsker å opprette et testamente hvor midler er tenkt avsatt til Kirkens Bymisjon, kan du få gratis bistand fra vår advokat.

Minnegaver 

Mange pårørende ønsker å hedre avdødes minne ved å gi en gave til en humanitær organisasjon. Ønsker du å gi en slik gave til Kirkens Bymisjon Haugalandet, vil den bidra til å gi medmennesker i en vanskelig livssituasjon en bedre hverdag og et mer verdig liv.

Anledningsgave
Skal du invitere til fest for familie, venner eller kollegaer? Kanskje skal du ha en større markering i forbindelse med jul, bryllup eller jubileum? Eller kanskje du bare skal ha en mindre, uformell samling?

Fast Giver

Trykk her for å bli fast giver »»

Den faste givertjenesten i Kirkens Bymisjon er en ordning som tar sikte på å skape muligheter for et bedre liv.

Alt arbeid med mennesker krever tid og tålmodighet, og vi ønsker derfor å være forutsigbare gjennom langsiktig planlegging. Vi er takknemlige for alle gaver vi får, og for alle som gjør det mulig for oss å utføre oppdraget vårt.

Banken din er behjelpelig med å sette opp månedlige trekk fra din konto om du ønsker dette. I de fleste nettbanker er månedlig betaling ett valg som du kan gjøre under regningsbetaling. Ta konakt om du lurer på hvordan dette kan gjøres enkelt.

Din gave er med på å gi respekt, rettferdighet og omsorg til de som trenger det.

 

Skattefradrag for frivillige gaver

Gaver til visse frivillige organisasjoner gir rett til skattefradrag. I følge skatteloven har du fra og med skatteåret 2004 rett på skattereduksjon for gaver til Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Dersom du gir mellom 500 og 16.800 kroner til en frivillig organisasjon, kan du kreve skattefradrag for dette. 

Kirkens Bymisjon er pålagt av skatteetaten å sende alle givere en årlig oversikt over årets totale gavebeløp. Denne oversikten blir sendt ut i begynnelsen av året. Dersom du har gitt anonymt eller gjennom en lønnstrekkordning, har vi ikke dine personopplysninger. Det er da ikke mulig for oss å sende inn opplysninger over gavene du har gitt. Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å legge ved kvitteringer til selvangivelsen på gaver til organisasjoner. Vi oppfordrer deg derfor til å informere oss om ditt fødselsnummer.  

Har du gitt oss ditt fødselsnummer, rapporterer vi din gave til skatteetaten. Fradraget blir da ført automatisk inn i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Se også skatteetatens egne sider om regler for skattefradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner.

Gaver

Det meste av våre inntekter er gaver. Disse kommer fra privatpersoner, veldedige foreninger, kirkeoffer, legater og næringsliv. Vi har også en del faste givere. Disse har selv kontaktet sin bank for fast trekk. 

Kontakt gjerne Helene Skeie Østhus på tlf. 52 71 22 52 / 47 47 25 57 dersom du ønsker å bli fast giver eller har andre spørsmål om gaver.

Vår gavekonto er: 3330.20.83644