Bli frivillig!

Frivillighet i Kirkens Bymisjon handler om muligheten til å delta i arbeid som har betydning for andre menneskers liv, og som du får masse igjen for. 

Hos oss finner du et variert og mangfoldig spekter av muligheter. De aller fleste frivillige medarbeidere undertegner en kontrakt og taushetserklæring, og får opplæring og oppfølging avhengig av tjenestens art og den enkeltes behov. Andre velger å delta i mer uformelt dugnadsarbeid eller under ulike enkeltarrangementer.

Kirkens Bymisjon driver frivilligsentraleme på Tysvær og Sveio, og mye av vårt frivillig arbeidet koordineres herfra.

Gerd Jorunn Christensen leder frivilligarbeidet vårt på Haugalandet. Du kan enten ta direkte kontakt med Gerd Jorunn for en uformell prat om frivillig arbeid hos oss, eller fylle ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Telefon: 47 48 79 49
E-postgerd.christensen@bymisjon.net

Navn:
Adresse:
E-post:
Telefon:
Alder:
Kommentar: