Vil du kjøpe Brosteinslys?

Brosteinen er symbolet på vår hverdag, livserfaringen og gatas virkelighet.

Ønsker du en gave med mening til dine forretningsforbindelser, firmagave til ansatte eller til en venn du setter pris på? Kirkens Bymisjon Drammen produserer brostein med lys, som passer godt til ulike formål. 

Når du kjøper vårt produkt, støtter du både vårt arbeid og enkeltmenneskers mulighet for meningsfylt aktivitet og mestring. Det er vi svært takknemlige for!

Muligheter for alle 

Gjennom vår visjon «Menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg» jobber vi i Kirkens Bymisjon Drammen sammen med våre deltakere for å skape både produkter og tjenester av god kvalitet.
Alle mennesker har unik verdi. Med dette som utgangspunkt er vårt produkt laget for hånd av deltakere i våre avdelinger. Verdier som preger både vårt arbeid og produkt er verdighet, respekt, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet, tro og håp.

Pris for Brostein: 

200,- inkl. mva.
Frakt etter avtale.

Brosteinen kan kjøpes v/Kirkens Bymisjon i Drammen.

Kontakt:

Sentralbord
T: 32 27 72 10 | E: post@skbd.no

Besøksadresse:
Rådhusgata 35,
3015 Drammen.