Meny

 

Søknadsskjema «En vanlig jul» er klart

Kirkens Bymisjon Drammen og Gjensidigestiftelsens Juleaksjon 2016 har som mål og gi familier som skal feire julen sammen med egne barn under 18 år en bedre juletid.

Publisert dato:  21.11.2016

Kirkens Bymisjon og Gjensidigestiftelsen ønsker å sette fokus på at det er mange barn i familier i Norge som ikke har forutsettinger for å glede seg til jul.

I juleaksjonen 2016 retter vi derfor et spesielt fokus på følgende grupper:

  • Barn under 18 år som lever i fattigdom i Norge
  • Barn under 18 år på asylmottak
  • Barn under 18 år på krisesenter

EN VANLIG JUL: Gjensidigestiftelsens tildelninger går hvert år til mange prosjekter av forskjellige karakter, men til de prosjektene som skal gjennomføres med hjelp av midler fra Juleaksjonen 2016 stilles det en del særskilte krav til:

  • Barn under 18 år skal stå i fokus og bli direkte berørt av hendelsen/aktiviteten, gave etc. (Ikke via mor, far eller senteret i seg selv – krisesenter, mottak el.)
  • Barn under 18 år skal få oppleve å ta del av et fellesskap, venner og familie.
  • Hendelsen/aktiviteten skal i noen form få barnet til å føle mestringsglede, omsorg og opplevelsen av «en helt vanlig jul». For eksempel kan det å dra i akebakken eller delta på juleverksted gi både mestring og juleglede.
  • Aktiviteten skal vare noe utover det «vanlige» 

De tildelte midlene skal ikke dekke det ordinære budsjettet for juleaktiviteter, men tilføre julefeiringen 2016 noe ekstra.

Hvordan søke:
De som trenger hjelp i en eller annen form må søke om hjelp ved vårt søknadsskjema innen tirsdag, 13.desember 2016.

På søknadsskjemaet skal du opplyse hvilken hjelp du søker og hvor mange egne barn under 18 år som vil bli berørt. Det er viktig at du beskriver om tilskuddet skal gå til julegave, juleopplevelse, julebesøk, julehuset etc.

TRYKK HER FOR SØKNADSSKJEMA »»

NB!!!
Viktig at du benytter deg av rettigheter hos NAV først. Du må også skrive en enkel begrunnelse for hvorfor du ønsker hjelp. KUN EN I FAMILIEN MED SAMME ADRESSE KAN SØKE, HVIS BEGGE SØKER KAN BEGGE SØKNADENE AVSLÅS. I tillegg vil det være en fordel at noen på baksiden av søknadsskjemaet (Avdelingsleder i Bymisjon, kurator i Barnevernet eller NAV og lignende) kan gi en kort bekreftelse av din situasjon, evt. at du dokumenterer.