Meny

 

Redder besøksordning for barn til fengsler

Kirkens Bymisjon i Drammen får halvannen millioner kroner ekstra over statsbudsjettet. – Dette redder ordningen vår for barn som får besøke pappa eller mamma i fengsel, sier Jon-Ivar Windstad.

Publisert dato:  19.12.2016

HYGGELIGE FØRJULSPENGER: (Fra v.): Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, Bymisjonens Jon-Ivar Windstad og Anders Steen og Jostein Rensel fra KrF (Foto: Tore Shetelig)

Han er daglig leder for Kirkens Bymisjon i Drammen. Pengene er et resultat av forliket i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre.

Pengene på statsbudsjettet for 2017 er bevilget gjennom Stortingets familie- og kulturkomité.
– Dette er friske midler. Altså nye penger som Kirkens Bymisjon ikke har fått tidligere. De skal brukes til FRI-prosjektet som handler om rehabilitering av innsatte i fengsel, forteller stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) til Drammens Tidende.
Hun var i dag på besøk hos Kirkens Bymisjon for å snakke om det glade budskapet.

Veldig hyggelig beskjed

– Dette var en veldig hyggelig beskjed å få. Vi begynte her i Drammen med vår arbeidsmetodikk på dette feltet for ti år siden. Nå kan vi satse enda mer på dette feltet – ettersom de 1,5 millionene utgjør et solid tilskudd på et budsjett, som fra før av er på 5,5 millioner når det gjelder rehabilitering av innsatte, sier Jon-Ivar Windstad.
Den daglige lederen av Kirkens Bymisjon i Drammen sier at ekstrabevilgningen sikrer driften og skaper trygghet.

Skaper mer trygghet
– Nå kan vi fortsette med følgetjenesten for barn som har foreldre i fengsel. Dette er et opplegg som skaper mer trygghet for barn som har pappa eller mamma i fengsel.
– Vi henter barna hjemme og følger dem til fengselet. Vi gir også barna den nødvendige informasjonen de trenger for å bli trygge før de reiser til fengselet, sier Windstad.

Fortsatt lang vei å gå
Anders Steen er prosjektleder for FRI som er navnet på rehabiliteringsopplegget. Han sier at fengslene begynner å få sine egne barneansvarlige.
– Men det er fortsatt en lang vei å gå på dette feltet. Barna og familiene til de innsatte er en viktig del av prosjektet, som ellers går ut på å hjelpe de løslatte med bolig jobb og nettverk, forteller Anders Steen.

Åtte av ti greier seg
FRI kan vise til veldig gode tall når det gjelder opplegget for folk som tidligere har vært gjengangerkriminelle.
– 200 mennesker har vært gjennom vårt system. Åtte av ti av dem som har vært hos oss greier seg bra, sier Anders Steen, avdelingsleder på FRI.

 

Arbeid med psykisk helse og rus er to av de viktigste temaene i arbeidet til FRI.
Kirkens Bymisjon i Tønsberg får også halvannen million i friske midler, slik at FRI-prosjektet i Buskerud og Vestfold får til sammen tre millioner fra statsbudsjettet neste år.

Kan settes i gang igjen
– Det passer veldig bra. For vi har vært rådgivere for Vestfold-delen av dette prosjektet. I Tønsberg måtte prosjektet legges på is på grunn av pengemangel, men nå kan arbeidet settes i gang igjen der, sier Jon-Ivar Windstad.
– Tiltak for rehabilitering av løslatte innsatte er kjempeviktig. Derfor får kommunene over hele landet 1,3 milliarder til dette formålet, sier Kristin Ørmen Johnsen.

Ut av triste hybelhus
– Det er viktig at de tidligere innsatte kommer ut av triste hybelhus og får egne boliger. Likeså er det viktig med arbeidstrening, sier Kristin Ørmen Johnsen.
Hun har fulgt arbeidet til Kirkens Bymisjon over lang tid.

Varmer virkelig
– Du har vært her på besøk tidligere. Det har også folk fra KrF Dere bryr dere. Ekstra hyggelig at dere legger igjen penger etter dere på denne måten. Det varmer virkelig, sier Jon-Ivar Windstad.   

 

Teksten er gjengitt i sin helthet og publisert med godkjennelse av Drammens Tidende, hvor artikkelen stod på trykk onsdag, 14.12.2017.

Tekst og foto: Tore Shetelig
tore.shetelig@dt.no