Meny

 

Her er Bymisjonens oversikt over tiggerne i Drammen sentrum

Windstad svarer nå på kritikken fra Frp’s gruppeleder Jon Helgheim, som tidligere i uken uttalte at han ikke stoler på Bymisjonens faktagrunnlag.

Publisert dato:  27.10.2016

Av Tore Shetelig/Drammens Tidende.
Artikkelen er gjengitt i sin helhet med tillatelse. 


ÅPNER BEVISBOKA: – Her har vi masse fakta om hver enkelt tigger og deres familieforhold, sier Jon-Ivar Windstad, daglig leder i Kirkens Bymisjon. (Foto: Tore Shetelig)

 

DRAMMEN: – Vi driver ikke med verken synsing eller myter om tiggerne, sier den daglige lederen i Kirkens Bymisjon.

Windstad svarer nå på kritikken fra Frp’s gruppeleder Jon Helgheim, som tidligere i uken uttalte at han ikke stoler på Bymisjonens faktagrunnlag.

– Se her, sier Jon-Ivar Windstad, og blar opp i en fyldig mappe som inneholder alle personopplysningene miljøarbeideren til Bymisjonen har sanket inn om tiggerne i Drammen.

– Vi har grunnlag og fakta nok – helt fra 2013, til å uttale oss om dette temaet.


De samme kommer igjen

Windstad opplyser at mellom 24 og 25 tiggere er gjengangere i Drammen sentrum. De kommer igjen år etter år, og har oppholdt seg her siden 2013.

Romfolkene er i familie med hverandre.

– Vi gjør inntil 13 registreringer i løpet av hver måned – nettopp for å ha et godt oppdatert tallmateriale.


To like store grupper

I tillegg til de 25 tiggerne som «jobber» i Drammen sentrum, tigger nye 23–24 mennesker i Stor-Drammen. De tigger i Svelvik og Mjøndalen – pluss Lier og Sande.

Den sistnevnte gruppen sover ifølge Windstad i biler og andre steder utenfor byen, og tilhører ikke menneskene som har et akutt behov for overnatting i vinterkulda.

Det er de 24–25 menneskene i Drammen det må finnes en vinterløsning for.


48 her nå

– Hvordan er situasjonen akkurat nå med antall tiggere?

– I alt oppholder 48 tiggere seg i Drammen og kommunene rundt akkurat nå. 13 nye er ankommet og 13 har reist hjem.

– I slutten av oktober i fjor var bildet veldig likt: 48 tiggere i alt i området, 20 nye og 21 hadde reist hjem.


Ektepar med faste plasser

Windstad viser hvor detaljerte opplysninger Bymisjonen sitter på ved å nevne et konkret ektepar:

Kona tigger utenfor Dickens, mens ektemannen har sin plass på bybrua.

– Vi har navn, alder, slektsforhold på dem. Og vet at de har vært i Drammen helt siden 2013.

Jon-Ivar Windstad forteller at det også er en tredje gruppe tiggere.

– Det er streiferne, som kommer når det er Elvefestival og andre store arrangementer i byen. Da kommer en gruppe på 10–12 mennesker fra Stavanger eller Tønsberg for å sondere tiggermarkedet. De blir her i noen uker, og forsvinner igjen når de skjønner at det ikke er noe å hente i forhold til tiggerne som allerede er etablert her.


Nei til Globusgården

Når det gjelder overnatting, var Windstad tirsdag kveld på befaring i Globusgården, der Odd Hyttedalen hadde tilbud et overnattingslokale i den sørøstre fløyen i 2. etasje.

– Vi kom fram til at forholdene ikke var egnet. Det var for trange rom, og brannsikkerheten er ikke god nok. Så nå håper jeg inderlig at kommunen får til en løsning i gamle Strømsø skole.

Windstad legger til at en del av dem som tigger i nabokommunene og sover i bilene, kommer inn til sentrum for å være sammen med sine landsmenn på kvelden.


Kan dukke opp

– Derfor kan noen av dem dukke opp i overnattingskøen i Drammen, sier han.

14 tiggere har fått ID, og er dermed et skritt nærmere muligheten til å komme inn i lønnet arbeid. Bymisjonen driver også et prosjekt som heter «Rom i arbeid», for å få tiggerne til i tilnærme seg ordinært arbeidsliv.

Windstad opplyser at en tigger gjennomsnittlig får inn 150 kroner dagen.


Skuffet Helgheim

Jon Helgheim sier at han er skuffet over det Windstad kommer med.

– Jeg legger merke til at tallene endrer seg. Bare for noen få dager siden var tallet som ble oppgitt på 25–26 tiggere i Drammen sentrum. Vi har også fått tall fra politiet på 20–30. Tallene er for unøyaktige, og jeg har ikke fått noe svar på om tiggerne er her lenger enn tre måneder.

– Det eneste Windstad beviser med tallene sine, er at det kommer flere tiggere når det lages et overnattingstilbud. Det er uansett ikke noen kommunal oppgave å lage et slikt tilbud, sier Frp-mannen

Saken stod på trykk i Drammens Tidende 27.10.16 og er gjengitt med tillatelse.