Kontakt Kirkens Bymisjon i Drammen

Besøksadresse:

Rådhusgata 35, 4 etg.,
3015 Drammen 

Postadresse:

Postboks 1000 Bragernes,
3001 Drammen

Sentralbord:

Tlf.: 32 27 72 10 | Faks: 32 27 72 19 | E-post: post@skbd.no

Følg denne lenken for kontaktinformasjon til våre virksomheter.
Kontaktinformasjon for administrasjonen i Drammen følger under.

_____________________________________________________

Administrasjonen:

   
Jon-Ivar Windstad
Daglig leder
T: 41 50 88 10
E: windstad at skbd.no

Sven Halgrimsen
Seniorrådgiver 
T: 93 03 81 63
E: sven.halgrimsen at skbd.no

   
 
Jan Egil Hovland 
Rådgiver/stedfortreder daglig leder 
T: 99 51 17 17
E: jan.egil.hovland@skbd.no
 
   
   
Anine Berg 
Informasjonsmedarbeider/
rådgiver personal 
T: 40 40 46 03
E: anine.berg@skbd.noJon Dahl
Prosjektansvarlig næringsliv SMM
Medlemskoordinator FRI
T: 92 67 85 26
E:  jon.dahl at skbd.no 


   
   

Johnny H. Kihl
IKT-ansvarlig
T: 93 09 31 64
E: johnny.kihl at skbd.no

Liv Marit Børstad
Frivilligkoordinator
T: 90 72 12 75
E: liv-marit.borstad at skbd.no 

 
   

Linda Myrberg
Sentralbord
T: 32 27 72 10
E: Linda.myrberg at skbd.no

Henriette Brevig
Gateprest
T: 93 41 56 89
E: henriette.brevig at skbd.no 

   
 
Marcela Odelskiold
Regnskapsmedarbeider
T: 92 87 93 66
E: marcela.odelskiold@skbd.no

Mona Roso
Controller
T: 99 28 23 05 
E: mona.roso@skbd.no