Støtt oss i Bodø

Mange mennesker ønsker å bidra økonomisk til Kirkens Bymisjons arbeid, og det er vi svært takknemlige for! Når du gir en gave til Kirkens Bymisjon går denne til arbeid i din lokale bymisjon. Du kan støtte vårt arbeid på flere måter som presentert under. Hvis du ønsker en fast giveravtale kan du klikke her; bli giver

Motta giverbrev

Har du ikke anledning til å binde deg til en fast giveravtale, kan du i stedet få tilsendt et ønsket antall av våre giverbrev. Du kan selv velge om du vil motta 6, 3 eller 1 brev per år og om du bruker giroen er helt opp til deg selv. Registrer deg for å motta giverbrev her 

Giro 7011 05 18593

Betal inn på vår bankkonto ved å bruke giro, kontofon eller internett. Du vil senere motta våre givebrev.

Testamentariske gave

Ønsker du å testamentere pengene dine til Kirkens Bymisjon? Våre advokater kan hjelpe deg med testamentet.

Minnegaver

Mange pårørende ønsker å hedre avdødes minne ved å gi en gave til Kirkens Bymisjon.

Anledningsgave

Fyller du år og har alt du trenger? Gi en gave ved å be gjestene gi den videre til Kirkens Bymisjon. Ta kontakt med Egil Arnsby på tlf. nr. 902 43 493. E-post egil.arnsby@bymisjon.no

Støtte prosjektet Ren By

Vi ønsker at Bodø skal fremstå som Norges reneste by. Vi ønsker å bidra til at byens beboere får bedre holdninger og adferd i forhold til sitt nærmiljø. Arbeidet skal samtidig gi en mulighet til en forutsigbar og meningsfylt hverdag til alle arbeidere i Ren By-prosjektet. Prosjektet er helt avhengig av et godt samarbeid med byen. Vi legger opp til en frivillig støtteordning, der huseiere, næringsdrivende og andre kan betale minimum kr. 2500,- for 2017. Trykk her for å få tilsendt en faktura: Faktura bidrag Ren By