Samarbeidspartnere

Samarbeid med Bodø kommune

Kirkens Bymisjon har hatt et nært og forpliktende samarbeid med Bodø kommune.

Samarbeid med bedrifter

Kirkens Bymisjon ønsker partnere i næringslivet med tyngde og integritet og inngår gjerne samarbeid med bedrifter som vil være med på å gjøre byen til et bedre sted for alle. Gjennom gjensidige og langsiktige avtaler ønsker vi å inspirere og engasjere våre samarbeidspartnere. Mange bedrifter støtter oss gjennom gaver, tjenester eller frivillig innsats. Denne støtten er vi helt avhengig av. Den gjør oss i stand til møte byens mange utfordringer med gode og effektive hjelpetiltak. Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om bymisjonens arbeid, verdier og visjoner, muligheter for samarbeid.

Ta gjerne kontakt med vår Samfunnskontakt Chris Slettvoll på telefon 479 78 855.

Våre hovedsamarbeidspartnere:

 
   

 

Samarbeidspartnere:

   

 

Støttepartnere: