Avdekke, lindre og forandre

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter i Bodø. 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø (SKBB) har i dag 36 faste ansatte i hel- og deltidsstillinger og ca. 70 frivillige medarbeidere på faste avtaler. Det er stor bredde og høy kompetanse både blant både ansatte og frivillige. 

Våre oppgaver:

  • å arbeide for, med og blant byens mennesker, særlig de svakest stilte
  • å avdekke og bekjempe krenkelser av enkeltmennesker og grupper
  • å drive forebyggende arbeid som kan verne mennesker mot nød og kriser
  • å arbeide for at nød blir lindret og dens årsaker endret
  • å fremme rettferdighet, og arbeide for en mer rettferdig fordeling av samfunnets goder
  • å gi mot til å leve og mot til å tro, og bidra til at håp og livslyst kan holdes levende under alle forhold

Kirkens Bymisjon startet sitt arbeid i Kristiania i 1855, og driver i dag arbeid i over 20 byer i Norge.

 

Støtt arbeidet vårt i Bodø  |  Kontakt oss