Kontakt oss

Sentralbord

Kirkens Bymisjon Bodø
T: 400 38 378 | E: post@bymisjonbodo.no

Postadresse: 

KIRKENS BYMISJON BODØ
Postboks 792,
8001 Bodø

Besøksadresse:

KIRKENS BYMISJON BODØ
Bankgata 9
8006 Bodø

Ansatte:

Egil Arnsby, daglig leder
M: 90 24 34 93 | E: egil.arnsby@bymisjon.no

Inger Johanne Lindahl, nestleder og avdelingsleder på Bymisjonshuset
T: 90 26 82 36 | E: Inger.johanne.lindahl@bymisjon.no

Chris Slettvoll, samfunnskontakt
M: 479 78 855 | E: chris.slettvoll@bymisjon.no

Rita Elveheim, administrasjonsansvarlig
T: 40 03 83 78 | E: rita.elveheim@bymisjon.no

Ola Smeplass, prosjektleder Matsentralen
M: 91 79 19 36/ 48 26 33 70 | E: ola.smeplass@bymisjon.no

Monica Nilsen, avdelingsleder Aktivitet og arbeid, Ny Giv og Jobb1
M: 41 44 78 22 | E: monica.nilsen@bymisjon.no

Karen Dretvik, koordinator Ny Giv
 M: 47 32 10 99 | E: karen.dretvik@bymisjon.no

Jan Magnus Volnes, arbeidsleder Jobb1
M: 958 32 611 | E: jan.magnus.volnes@bymisjon.no

Selveste Magnus Heieraas, arbeidsleder Jobb1
M: 954 79 531 | E: selveste.magnus.heieraas@bymisjon.no

Kurt Lyngved, avdelingsleder Batteriet Bodø
T: 90 55 31 76 | E: kurt.lyngved@bymisjon.no

May Hege Kaspersen, avdelingsleder Brua
T: 93 03 38 71 / 75 58 48 10 | E: may.hege.kaspersen@bymisjon.no

Thor Einar Torrisen. Gatemagasinet Ekko/Virkelig og Gatesosionom 
T: 99 22 94 37 | E: thor.einar.torrisen@bymisjon.no

Kathrine Windsrygg, prosjektleder sykkelparkering/-verksted
T: 40 08 34 55 | E: kathrine.windsrygg@bymisjon.no

Christina Ellefsen, gate- og fengselsdiakon
T: 48 03 62 79 | E: christina.ellefsen@bymisjon.no