I Kirkens Bymisjon møter vi mennesker som på ulike måter strever med livet. Mange viser åpent sin sårbarhet på gata gjennom rus, ensomhet eller psykiske plager. I arbeidstiltak, åpne kafeer, væresteder og aktivitetshus hjelper vi mennesker å takle en vanskelig hverdag. For mange er dette starten på en bedre livssituasjon.

Vår visjon er at alle mennesker i Bodø skal oppleve respekt, omsorg og rettferdighet.

 

Følg oss på Facebook: