Pedalen - Arendal

 

Pedalen er et landsomfattende bymisjonsprosjekt og ny avdeling startet opp i Arendal 20. juli 2017 og blir foreløpig driftet av Gateentreprenørene. Per nå er driftetn basert på sykkelutleie, der Kirkens Bymisjon Arendal eier 20 hybridsykler (klassesett) av typen Merida. Disse leies ut til klasser, større grupper og enkeltpersoner. Videre har vi en rickshawsykkel, der målet vårt er å drifte de sykehjemmene i byen som ikke har tilgang til rickshawsykklel, der vi vil tilby turer for eldre mennesker. Det er også mulig for personer som bor hjemme som ikke har helse til å sykle, å bli tilbudt en tur.

Vårt mål er på sikt å starte et sykkelverksted, der vi ønsker å tilby arbeidstrening, lærlingsplasser og etablere ettervernstilbud.

For leie og interesse kontakt virksomhetsleder Merete Haslund, tlf. 472 85 956, e-post: merete@skbat.no, eller henvend deg til Gateentreprenørene på Torvet 2.