Gateentreprenørene

 

Gateentreprenørene er et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon Arendal, Arendal kommune og NAV. Prosjektet skal utvikle produkter og tjenester i tråd med ideene for sosialt entreprenørskap. Sosiale entreprenører oppstår både i privat, offentlig og frivillig sektor. En sosial entreprenør kan defineres som en som har en innovativ løsning på et samfunnsproblem og evner å iverksette løsninger som både har en positiv samfunnseffekt og er økonomisk bærekraftige.

I forbindelse med prosjektet «Gateentreprenørene» ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass hvor barrierer brytes, hvor gode samtaler og nye løsninger oppstår i møte mellom arbeidsledige, næringslivseiere, offentlige ansatte og frivillige. Vi ønsker å skape et spennende og innovativt inkubatormiljø for mennesker som av ulike årsaker står utenfor jobb eller skole.

Vi ønsker å skape et veksthus for kreative og annerledes ideer som gir nye muligheter for de som står utenfor jobb eller skole. Om målet med flere i arbeid og færre i trygd skal oppfylles, må mennesker fra ulike miljøer møtes. En nøytral møteplass hvor det er lov å tenke nytt, hvor man sammen skaper de nye og innovative ideene. Et sted hvor folk ikke settes i bås eller føler seg stigmatisert, et sted hvor barrierene brytes og nye ideer og løsninger blir skapt.

Blant mennesker som ikke befinner seg i arbeid finnes det kompetanse, erfaring, nytenkning og kreativitet. Ved å ta disse ressursene i bruk kan både enkeltmenneske, bedriftene og samfunnet oppleve en gevinst. Vi tror at man ved å gi arbeidsledige annerkjennelse for deres kompetanse, samtidig som vi gir de tilgang til vekstarenaer åpner opp for nye muligheter i arbeidslivet. Men, da må møteplassene skapes, næringslivsledere, offentlige ansatte og gründere må møte folk som har falt ut av arbeidslivet. Lytte til deres historier, se mennesker bak historien og ha viljen til sammen å åpne nye dører. De fleste bedrifter er opptatt av høyere avkastning enn konkurrentene, sosialt entreprenørskap kan være en løsning til å gi bedriften en ekstra dimensjon.
Ved og sammen skape vekstarenaer og læringslaboratorier kan vi sammen skape nye løsninger for de nye arbeidsplassene som må skapes i fremtiden.

Gateentreprenørene utvikler følgende prosjekter:

 

Utsalg på Torvet

Aktiviteter og utsalg

I første etasje på bymisjonssenteret på Torvet 2, driver noen av deltakerne fra Gateentreprenørene butikk og kafe, med varer som er produsert på kjøkkenet, som juice, saft, chutney, baguetter og våruller, og frukt og grønnsaker som Dyrk-deltakerne avler frem på Bjellandstrand gård på Tromøya eller på Bjørkedalen Landbruksandel på Moy Moner i Grimstad. Vår utsalgsbutikk, Cafe Torvet, ble åpnet 22. juni 2017, der målet er å holde åpent hele året, men med mest trykk i sommerhalvåret.

Pr juli 2017 har vi 18 deltakere fra NAV, der fire av dem er tilknyttet Dyrk, og seks arbeidsledere eller sesongbasserte arbeidere tilknyttet Gateentreprenørene, i tillegg til Bente Bergseth, prosjektleder og Ingebjørg (Imme) Hansen, arbeidsleder kjøkken.