Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark

I stiftelsesmøtet deltok representanter og ildsjeler fra byene Porsgrunn, Kragerø, Arendal og Grimstad. Lokale representanter for Den norske kirke undertegnet stiftelsesdokumentet sammen med andre lokale krefter, i tillegg til to representanter fra Kirkens Bymisjon i Oslo. Fra venstre: Arild Olsbu, Arendal, Per Gunnar Disch, Porsgrunn, Knut Mørland, Grimstad, Bente Heibø Modalsli, Kragerø og Johannes Heggland, Oslo.

Onsdag 27. januar 2016 ble Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark formeldt stiftet. På stiftelsesmøtet deltok ansatte, representanter fra de lokale styrene og ildsjeler fra byene Porsgrunn, Kragerø, Arendal og Grimstad. Sammen med lokale representanter for Den norske kirke og to representanter fra Kirkens Bymisjon i Oslo, ble stiftelsesdokumentet undertegnet.

Stiftelsens arbeid foregår i følgende byer i Aust-Agder og Telemark (pr. april 2017):

Kragerø

Arendal

Porsgrunn

Grimstad (under planlegging)

I Kragerø og Arendal har Kirkens Bymisjon allerede arbeidet i noen år. Fram til stiftelsens opprettelse har dette vært avdelinger under Kirkens Bymisjon Kristiansand. Samtidig som det nå vokser fram nye initiativer i flere byer, fant en at tiden var inne til å formalisere arbeidet i en egen stiftelse. I Grimstad arbeider Kirkens Bymisjon aktivt for å etablere ny virksomhet, og i Porsgrunn er det blitt ansatt en  prosjektleder for et forprosjekt som skal utarbeide konkrete planer for det første arbeidet i Grenlands-området.

- Den nye stiftelsen er et godt utgangspunkt for at Kirkens Bymisjon skal kunne gå inn i flere oppgaver og møte nye behov, både i de fire byene som er med på etableringen nå, og i andre byer i de to fylkene, i årene som kommer, sier Johannes Heggland, Assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon Oslo.