Om Kirkens Bymisjon Arendal

 

Kirkens Bymisjon Arendal ble formeldt opprett 4. juli 2013 og er Aust-Agders første bymisjonsvirksomhet. Sammen med byene Kragerø og Porsgrunn, utgjør vi Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark.

Kirkens Bymisjon Arendal ønsker å gjøre en forskjell for de menneskene i byen vår som er ekskludert i samfunnet vårt, er i en sårbar livssituasjon eller som strever med sine liv. Det skal vi gjøre ved å vise solidaritet, respekt, inkludere de som ønsker det inn i et godt fellesskap og gjennom medmenneskelig omsorg.

Vårt bymisjonssenter ligger på Torvet 2, midt i hjerte av Arendal der vi har kontorer, møtelokaler og driver tiltakene Åpen barnehage og Gateentreprenørene.

Åpenehage er vårt første prosjekt og hadde sin åpningsdag 17. februar 2014. Dette er et tiltak for barn i alderen 0-6 år sammen med foreldre/foresatte. Les mer om Åpen barnehage her.

1. august 2014 ble Merete Haslund ansatt som leder for Kirkens Bymisjon Arendal. Hun har ansvar for den daglige driften og for våre nye prosjekter og avdelinger:

Gateentreprenørene er vår nye storsatsing og ble etablert i juni 2016. Som en milepæl innen dette prosjektet ble Cafe Torvet formelt åpnet 22. juni 2017, der vi selger våre produkter fra kjøkkenet og grønnsaksdyrking på Bjellandstrand Gård. Les mer om våre prosjekter her.

Vi samarbeider også blant annet med Med hjerte for Arendal om foretaket Fortet SMS