Ledige stillinger

Kirkens Bymisjon Arendal søker

PROSJEKTLEDER I 50% STILLING - FOREBYGGENDE VIRKSOMHET

1 –ÅRIG ENGASJEMENT MED MULIGHET FOR FORLENGELSE

 

Med støtte fra Helsedirektoratet ønsker vi å utvikle en forebyggende virksomhet innenfor rus og psykisk helse og gjennom veiledning og samtale styrke den enkeltes selvbilde og livskvalitet.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Prosjektledererfaring

  • Relevant høyskoleutdanning innenfor psykisk helse

  • God kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig

  • Evne til samarbeid og samspill

  • Arbeide selvstendig

  • Kreativ og løsningsorientert

Lønn etter avtale       

Nærmere informasjon kan fås av:

Virksomhetsleder Merete Haslund tlf: 47285956

Tiltredelse: Snarest

Søknad med CV sendes innen 9. oktober 2017 til post@skbat.no

Se mer om Kirkens Bymisjon Arendals arbeid på http://www.bymisjon.no/arendal