Kontakt oss

Kontaktpersoner i Arendal:

Merete Haslund, virksomhetsleder Arendal
Tlf: 472 85 956 
E-post: merete@skbat.no

Kristin Mathisen, tiltaksleder Åpen barnehage
Tlf: 920 34 407
E-post: kristin@skbat.no

Bente Bergseth, prosjektleder Gateentreprenørene
Tlf: 957 42 758
E-post: bente@skbat.no

Imme Hansen, arbeidsleder kjøkken, Gateentreprenørene
Tlf: 913 19 823
E-post: kjokkenet@skbat.no

Trygve N. Bergland, integrerings- og inkluderingsdiakon
Tlf: 977 60 569
E-post: trygve@skbat.no

Rino Rudsli, fengselsarbeid/ettervern og lunchmesser
Tlf: 992 69 270

Alf Reiar Berge, leder av LDU Arendal (Lokalt driftsutvalg)
Tlf: 952 11 594
E-post: alfreiarb@gmail.com

 

Kontaktpersoner Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark

Arild Olsbu, konstituert daglig leder og styreleder Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark
Tlf. 909 48 345
E-post: arild@skbat.no

Jorunn Dahl Aanonsen, administrasjonsmedarbeider
Tlf: 917 68 188 
E-post: jorunn@skbat.no

 

Post- og besøksadresse:

Kirkens Bymisjon Arendal

Post- og besøksadrese: Torvet 2, 4836 Arendal

E-post: post@skbat.no

E-post Gateentreprenørene kjøkken: kjokkenet@skbat.no