Meny

   

Andre sosiale tiltak

Mange mennesker i byen viser sin sårbarhet på åpen gate. Andre er mindre synlige, men kjemper med ensomhet og isolasjon.

Alle drømmer om en bedre hverdag. Gjennom ulike sosiale tiltak, helsetilbud, rettshjelpstiltak og aktivitetshus tilbyr Kirkens Bymisjon kontakt, mat, hvile, veiledning og fellesskap.

I møte med de som har det vanskelig i byen, ønsker vi å møte den enkelte med respekt for det liv som leves - og de valg som tas.