Rusbehandling med respekt

Når behovet for ny rus tar overhånd, er veien fram mot et rusfritt liv knallhard, og den går sjelden bare rett fram. På denne veien vil Kirkens Bymisjon være en støtte og veileder som ikke gir opp. Veien ut av rusavhengighet er vanskelig og lang, fylt med både gleder og skuffelser. Noen greier det aldri, men trenger hjelp til å redusere rusmengden og ha et verdig liv likevel.

Kirkens Bymisjon har lang erfaring og stor faglig kompetanse på rusomsorg, og tilbyr i dag ca 100 behandlingsplasser for rusavhengige og deres familier. Behandlingsplasser ved våre rusinsistitusjoner tildeles gjennom Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak). Enkelte oppdrag gis også gjennom Velferdsetaten, Oslo kommune.

"Den gode atmosfæren var det som styrka meg. Jeg fikk trua på meg
selv. Man prater med folk hver dag - det hjelper for angsten.
Samarbeid, mye prat og rådføring har hjulpet meg dit jeg er i dag.
Nå vil jeg bevise for meg selv og andre at jeg kan få det til.
Jeg har lyst på et ordentlig liv".
(Tidl. beboer)