Psykisk helsevern

Når virkeligheten brister

En indre krise kan bli så sterk at den tapper livskraft og berører alle sider av en livssituasjon. I møte med mennesker med psykiske lidelser er det vår oppgave å lytte, skape livsmot, og tilby profesjonell behandling.

Når depresjon og andre psykiske lidelser preger  hverdagen får det store konsekvenser. Mange greier ikke å mestre vanlig skolegang og arbeidsliv, og sliter med å bli akseptert i sosiale sammenhenger. Vårt ønske er å hjelpe dem til å gjøre riktige valg for seg selv.