Prostitusjonstiltak

Norskkurs på Nadheim.

Kjøp og salg av seksuelle tjenester er en samfunnsmessig utfordring. I Norge og internasjonalt er sex-trafikk knyttet til store livsutfordringer, sosial utstøting, organisert kriminell virksomhet og menneskehandel.

Kirkens Bymisjon har tilbud om akuttovernatting for kvinner, bolig, arbeidskvalifiserende tiltak, veiledning og omsorgstiltak for både kvinner og menn med prostitusjonserfaring.

Gjennom oppsøkende og oppfølgende arbeid vil Kirkens Bymisjon bidra til at kvinner og menn får større kontroll over eget liv.