Kirke og menighet

Å være kirke

Kirken er ikke bare hellige rom. Å være kirke er å åpne fellesskap, skape håp og gi rom for troens mange uttrykk. For Kirkens Bymisjon er det et mål å være tilstede blant mennesker på en måte som viser Guds nærvær og kjærlighet. Vår kirkelige virksomhet vil alltid være uløselig knyttet det diakonale oppdrag om nestekjærlighet i handling overfor alle mennesker uansett livssituasjon. Vi siterer gjerne Frans av Assisis ord: ”Vi skal forkynne evangeliet -  om nødvendig med ord”.

For mange er ikke den lokale menigheten alltid et naturlig tilholdssted. Kirkens Bymisjon vil være en grensesprengende kirke. Vi vil være tilstede med  kirkens ord og sakramenter der ingen andre er det, og der det vanlige menighetslivet sjelden når fram.

Kirkens Bymisjon er kirke på gata med gudstjenester og samtale, i hospitser, fengsler og institusjoner.  I mange av våre virksomheter er det stille rom, som alltid er åpne for lystenning og ettertanke.

- Det er så mye nåde her!
- Hva mener du med nåde?
- Nåde er å bli tatt imot på en måte som man ikke fortjener. Jeg vet at jeg har falt, og jeg er utenfor i kristne miljøer jeg har vært med i før. Men jeg tror jo fortsatt på Jesus, og her hos dere vet jeg at jeg ikke blir fordømt.
 
(Gjest ved et av Bymisjonens kafébord)