Kafeer og møtesteder

Nær gata

Hundrevis av mennesker viser sin sårbarhet på åpen gate som rusavhengige, utslåtte og ofte stigmatiserte personer. Ingen av dem har ønsket seg et slikt liv. Alle drømmer om en bedre hverdag.

Gjennom gatenære møtesteder, kafeer og aktivitetshus tilbyr Kirkens Bymisjon kontakt, mat, hvile, veiledning og fellesskap. For noen er det starten på en vei fram mot en bedre livssituasjon.

I møte med de som har det vanskelig i storbyen, ønsker vi å møte den enkelte med respekt for det liv som leves – og de valg som taes.