Verktøyhåndbok for frivillig arbeid

Kirkens Bymisjon har utarbeidet en verktøyhåndbok for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren. Her finner du nyttige tips, verktøy, skjemaer og kontrakter til bruk i ditt frivillighetsarbeid. Nederst på siden kan du se fire filmer som viser eksempler på frivillig arbeid i Kirkens Bymisjon.

Om frivillighet

Med frivillighet mener vi i Kirkens Bymisjon ulønnet innsats der den enkelte utfører til beste for andre utenfor egen familie. Hovedintensjonen for et samarbeid er å øke kvaliteten på tjenestene og bedre livskvaliteten for brukerne av disse. Her kan du lese mer om hvorfor Kirkens Bymisjon satser på frivillig innsats (pdf).

Verktøyene er utarbeidet av Kirkens Bymisjon Oslo, i forbindelse med opplæringsprogrammet Aktiv omsorg.

Verktøy i frivillig arbeid

Kirkens Bymisjons verktøy i frivillig arbeid består blant annet av etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere og eksempler på samtaleguide, kontrakter, samtykkeskjema og infeksjonskontrollprogram.

Råd og tips i frivillighetsarbeidet

Her finner du råd og tips i frivillighetsarbeidet til deg som er politiker, byråkrat, virksomhetsleder, ansatt eller frivillighetsleder. Som frivillighetsleder får du tips til hvordan rekruttere nye frivillige, hva som er viktig under innkomstsamtale og oppfølging, samt hvordan avslutte et samarbeid som ikke fungerer.

Eksempler på oppgaver til frivillige

Hva skal de frivillige brukes til? Det er viktig å tenke igjennom hvilke oppgaver man skal bruke de frivillige til, og hvilke oppgaver som er forbehold ansatte. Det er lurt å dra nytte av de frivilliges kompetanse og talent, mens noen kan trenge et kurs for å bli trygge i rollen som frivillig. Der grensen mellom frivillig og bruker er flytende er det ekstra viktig at oppgavene er tilrettelagt den enkelte.

Vil du lære mer om frivillighet?

Disse filmene viser eksempler på frivillighet i Kirkens Bymisjon. Bymisjonen oppfordrer folk til å finne ut hva de har lyst til å gjøre, for så å finne ut hvor de kan gjøre en frivillig innsats. Filmene er produsert med støtte fra Helsedirektoratet.

Frivillig besøksvenn på tur: 

Matlaging og felleslunsj: 

På utlånssentral for barn: 

Samtale på frivilligsentral: