Meny

   

Flerkulturelt arbeid

- Kirkens Bymisjon i den multikulturelle byen -

Norge har for lengst blitt et multikulturelt samfunn. Særlig byene uttrykker et kulturelt og menneskelig mangfold, der ulike språk, religioner og røtter lever side om side.

Derfor er alt Kirkens Bymisjons arbeid også et flerkulturelt arbeid, med en målsetting om at tilbudene skal være relevante for hele det kulturelle mangfoldet i befolkningen. Også blant Kirkens Bymisjons medarbeidere, både frivillige og ansatte, er det et kulturelt og religiøst mangfold.

Mennesker med annen bakgrunn enn den norske, opplever ekskludering eller diskriminering på ulike områder i samfunnet. Noen grupper av migranter har dessuten en overhyppighet av enkelte problemer innenfor helse- / sosialområdet.

Derfor har vi i Kirkens Bymisjon enkelte virksomheter og tiltak som på en særlig måte arbeider med inkludering, å fremme rettigheter, bedre levekår og styrke fellesskapet for de av minoritetsbefolkningen som har behov for dette.