Meny

   

Fattigdom

«Hjelp til selvhjelp» er stikkordet for Kirkens Bymisjons arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Vi har tro på menneskers vilje og evne til å forbedre egen og andres livssituasjon og muligheter.

Kirkens Bymisjon driver fem ressurssentre for organisasjoner og personer som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering. Disse servicekontorene, kalt Batteriet, er etablert i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Bodø.

Batteriet bidrar til målrettet, stabil og effektiv drift i organisasjoner som kjemper mot fattigdom, opprettelse av nye grupper og organisasjoner innen fattigdomsbekjempelse, og kobler personer og ressurser innen dette feltet.

Det er gratis å benytte seg av Batteriets tjenester.