Meny

   

Boligtiltak

Mer enn bare tak over hodet

På mange av våre virksomheter møter vi mennesker som trenger et sted å bo eller støtte og bistand for å mestre hverdagslivet i boligen sin. Målet er å etablere varige boliger for utsatte grupper på boligmarkedet, samt utvikle ulike forsterkningstiltak som gjøre det mulig for den enkelte å oppfylle de krav og forventninger som skal til for å mestre bosituasjonen og beholde boligen.

Det tilbys oppfølging ut fra tanken om bistand, mer enn tanken om behandling. Målet er at boligen skal være så vanlig som mulig, og tjenestetilbudet så fleksibelt og individuelt tilpasset at det styrker den enkeltes mulighet til å mestre sin bosituasjon. Oppfølgingsarbeidet er knyttet til eksisterende virksomheter og bygger på den kjennskap våre fagfolk har til den enkelte bruker.