Meny

   

Barn og unge

- Alle barn trenger å bli sett

Mange barn i Norge risikerer å få problemer med rus eller kriminalitet på grunn av en vanskelig oppvekst. Men drømmene og ønskene for livet handler om noe annet: Å få til noe, høre til sammen med noen, å bli elsket og respektert.

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Mange av barna Bymisjonen kommer i kontakt med lider under omsorgssvikt, tildels grov, og mange av dem vi får kontakt med senere i livet, som sliter med bl.a. rusproblemer, har opplevd ikke å ha blitt sett som barn og i oppveksten.

Foreldre er ikke alltid i stand til å se. Det kan være perioder de voksne overveldes av egne vanskeligheter, slik at de ikke klarer å være de gode foreldrene de ønsker å være. Det er ikke alle som har besteforeldre eller slektninger i nærheten. Da trengs en nabo, en venn, en lærer eller noen andre som ser.

Kirkens Bymisjon er opptatt av dette og driver et omfattende arbeid blant barn og ungdom. Vi ønsker å være gode støttespillere og samtalepartnere for barn og unge slik at de blir sett. Vi ønsker å hjelpe dem til å oppdage egne ferdigheter, slik at de kan mestre det vanskelige. Noen barn kan av ulike grunner ikke bo sammen med foreldrene sine. Da ønsker vi å gi gode omsorgstilbud, og legge til rette for at barna får oppleve gode møter med mamma og pappa i trygge omgivelser.