Meny

   

Arbeidstiltak

En jobb å gå til

Kirkens Bymisjons ønsker å gi livshåp gjennom arbeid.
Arbeidsmangel rammer nå de mest utsatte gruppene i samfunnet: Funksjonshemmede, mennesker med sosiale vansker og helseproblemer, unge med lite utdanning og innvandrergrupper.

Våre arbeidsmarkedstiltak tilbyr arbeidsfellesskap og meningsfylte oppgaver til yrkeshemmede, og omskolering og attføring for mennesker med yrkesmessig arbeidsevne i behold.

Arbeid er et satsingsområde for arbeidet i Kirkens Bymisjon, og organisasjonen vil videreutvikle nye metoder for arbeidstrening og arbeid med bistand.

Ved vår store arbeidsmarkedsbedrift Unikum AS er det ca 350 tiltaksplasser. Arbeidstrening knyttes også mer og mer til Bymisjonens øvrige virksomheter.

- Kontakten med Bymisjonen har gitt meg tilbake selvtillit og optimisme. Nå går jeg på med krum hals igjen for å skaffe meg lønnet arbeid. Jeg vil bevise for meg selv og andre at en 58-åring ikke er utgått på dato.
(Arbeidsledig på vei tilbake til yrkeslivet)