Hiv-tiltak

Å leve med hiv

Å leve med hiv betyr for de fleste å erfare redsel for utstøtelse og tilbaketrekning fra omgivelsene. Fremdeles betyr det også for mange at de lever med skam og opplevelse av skyld. Kirkens Bymisjon ønsker å tilby rom og tid for å møte andre som lever i samme situasjon. Vi gir mulighet for rekreasjon og rehabilitering, og vi tilbyr erfarne fagfolk som samtalepartnere, veiledere og terapeuter.

Hiv-feltet er preget av en variert gruppe mennesker både når det gjelder kjønn, alder, kulturbakgrunn, legning og livssynstilhørighet. Våre tilbud er utviklet slik at mennesker kan møte oss på en rekke ulike møteplasser, individuelt, i grupper og om ønskelig anonymt. Mange sliter med de helsemessige konsekvensene av hiv; både fysisk, og psykisk. I tillegg opplever en del ulike former for bivirkninger av hiv-medisinene. Vi ønsker å tilby bistand for alle som på en eller annen måte er berørt av hiv. Vårt mål er at hivpositive skal kunne leve gode liv, oppleve selvrespekt og bli møtt med adekvat kunnskap, respekt og verdighet i det samfunnet som omgir oss.