Helsehjelp til papirløse behandles i Stortinget

Helsehjelp til papirløse behandles i Stortinget

Papirløse har i dag stort sett bare rett på øyeblikkelig hjelp, og må betale de faktiske kostnadene for helsehjelpen de får. Nå må partiene på Stortinget ta stilling til om rettighetene skal utvides.

Grønt lys for Romsk kultur- og ressurssenter

Grønt lys for Romsk kultur- og ressurssenter

I revidert nasjonalbudsjett kom den gode nyheten: Kirkens Bymisjon skal stå for etablering og drift av romsk kultur og ressurssenter, og bevilgningen er på plass!

Hiv-test på minuttet

Hiv-test på minuttet

Nå lanserer Kirkens Bymisjon «Minuttest» - et gratis og anonymt hurtigtesttilbud for mulig hiv-smitte. Testen tar et minutt, og utføres med et stikk i fingeren.

Skal skape et mer solidarisk utleiemarked

Skal skape et mer solidarisk utleiemarked

Ti studenter fra Handelshøyskolen BI har de siste 18 månedene arbeidet sammen med Kirkens Bymisjon med å lage et alternativ til det eksisterende leiemarkedet.