Vi trenger deg som frivillig!

Vi trenger deg som frivillig!

Frivillige er en uvurderlig ressurs for Kirkens Bymisjon. Gjør noe meningsfullt for en annen – og få mye tilbake! Meld deg som frivillig nå.

Våre egne fattige og «de andre»

Våre egne fattige og «de andre»

En som mangler et sted å sove trenger en seng – ikke bot for å sove under brua. Å tigge er ingen god løsning, men likevel bedre enn mange av alternativene.

Arrangementer påsken 2014

Arrangementer påsken 2014

Kirkens Bymisjon har arrangementer og åpne væresteder i flere byer gjennom påskeuken. Se oversikt her.

Størst av alt er kjærligheten

Størst av alt er kjærligheten

I Kirkens Bymisjons kirkerom fortsetter vi å invitere til forbønn og velsignelse for likekjønnede ektepar. Vi vil også legge til rette for at vigsel kan skje i tilknytning til forbønnshandlingen.