Kirkens Bymisjon får TV-aksjonen i 2018!

Kirkens Bymisjon får TV-aksjonen i 2018!

-Vi gleder oss til å invitere alle i Norge til en stor dugnad for at flere får delta i en meningsfull hverdag, gode fellesskap – og får ly for natten, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

-Europa trenger organisasjoner som ser, handler og påvirker.

Eurodiaconia med hadde konferanse i Oslo

Sannhetsfortellinger, påvirkning og praktisk tjeneste blir viktige utfordringer for kirkelige sosiale organisasjoner i Europa framover.