Kirkens Bymisjon får TV-aksjonen i 2018!

Kirkens Bymisjon får TV-aksjonen i 2018!

-Vi gleder oss til å invitere alle i Norge til en stor dugnad for at flere får delta i en meningsfull hverdag, gode fellesskap – og får ly for natten, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

Europeisk nød – utfordring for diakonale organisasjoner

Europeisk nød – utfordring for diakonale organisasjoner

Denne uken samles diakonale organisasjoner fra Europa i Oslo. Hvordan svarer kirker og diakonale organisasjoner på utfordringene vi ser i Europa?

-Europa trenger organisasjoner som ser, handler og påvirker.

Eurodiaconia med hadde konferanse i Oslo

Sannhetsfortellinger, påvirkning og praktisk tjeneste blir viktige utfordringer for kirkelige sosiale organisasjoner i Europa framover.

Gaterydding i Bjørvika: - Det beste jeg gjør

Gaterydding i Bjørvika: - Det beste jeg gjør

-Å rydde Bjørvika sammen med folkene fra Lønn som Fortjent er noe av det beste jeg gjør i jobben min. Det er nesten uakseptabelt å jobbe i Bjørvika og ikke være med på dette!