Uverdige forhold for fattige tilreisende

Uverdige forhold for fattige tilreisende

- Tilbudene for fattige tilreisende er for dårlige. Spesielt de sanitære forholdene er ikke tilfredsstillende, sier fungerende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Kristin Holter.

Selger sex til eldre menn

Selger sex til eldre menn

I 2015 registrerte Nadheim rekordmange menn som solgte seksuelle tjenester. Tendensen fortsetter i år, sier Olav Lægdende i Nadheim – Kirkens Bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfa ...

Ny avtale skal skape aktivitet for beboere på asylmottak

Ny avtale skal skape aktivitet for beboere på asylmottak

Kirkens Bymisjon har inngått en intensjonsavtale med UDI. Hensikten er at beboere på mottak kan få brukt sine egne evner og personlige ressurser gjennom frivillige aktiviteter.

St.Halvardshjemmet legges ned 1. mars 2017

St.Halvardshjemmet legges ned 1. mars 2017

Oslo kommune ønsker å redusere antall sykehjemsplasser og forlenger ikke avtalen om drift av Kirkens Bymisjons sykehjem i Oslo. Grunnen er gammel og umoderne bygningsmasse.